KENDER DU SYMPTOMERNE PÅ HELVEDESILD?

Et udbrud af helvedesild starter som regel med hovedpine, utilpashed i kroppen og en prikkende fornemmelse på ét bestemt område på huden.

Nogle har også feber i forbindelse med udslættet. Har du mistanke om, at du har helvedesild, bør du altid kontakte din læge hurtigst muligt.

Ældre kvinde med helvedesild på skulderen Ældre kvinde med helvedesild på skulderen

Et udslæt kan udvikle sig til små blærer, der kan indeholde blodig væske eller pus, og efterhånden vil huden danne små sår.

KENDER DU HELVEDESILD?

Helvedesild er en infektion i både hud og nerver, der viser sig som et smertefuldt udslæt på kroppen. Nogle beskriver det som om, at huden brænder. Hudsygdommen kommer af en reaktivering af det virus, der giver skoldkopper (varicella-zoster virusset).

Sygdommen er for langt de fleste hverken farlig eller livstruende, men den kan være meget smertefuld og give store gener, mens den står på. Du kan kende udslættet på, at det kun opstår på den ene side af enten ansigtet eller kroppen. Læs mere om helvedesild her eller på Feminas hjemmeside her.

HVORDAN UDVIKLER HELVEDESILD SIG?

I løbet af de første dage vil du opleve hovedpine, utilpashed og smerter på huden. Herefter vil der i løbet af tre-seks dage udvikle sig røde plamager og udslæt på din hud, og du vil føle ømhed og irritation i det involverede område.

Udslættet vil herefter udvikle sig til små blærer, der kan indeholde blodig væske eller pus, og efterhånden vil huden danne små sår. Når sårskorperne falder af huden, kan de efterlade lyse eller mørke plamager på huden. Disse pigmentforandringer forsvinder dog som regel med tiden.

KENDER DU SYMPTOMERNE PÅ HELVEDESILD?

Uden kendskab til sygdommen kan det være svært at vide, at man har helvedesild, da det ikke altid er let at skelne symptomerne fra almindelig eksem eller almindelige hududslæt. Dog er smerterne som regel ikke til at tage fejl af. Sygdommen starter som oftest med lette symptomer som hovedpine og utilpashed i kroppen, som du kender det fra influenza. Herefter vil du opleve symptomer som:

 • Smerter i huden (kan føles dybe)
 • Svie, kløe eller prikken i huden
 • Feber
 • Rødt udslæt (med blærer og sår)

Du bør derfor søge læge, hvis du oplever smerter i huden eller en pludselig prikkende fornemmelse, og du mistænker helvedesild. Hvis du reagerer på symptomerne inden for de første 48–72 timer af sygdommens varighed, er der nemlig en chance for, at du ved hjælp af medicinsk behandling fra lægen kan dæmpe udbruddet.

VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ INVALIDERENDE OG DYBE SMERTER

Smerterne i forbindelse med helvedesild kan være meget individuelle fra person til person. Nogle vil opleve intense smerter, der sidder dybt i kroppen, og som kan gøre det svært at klare sig på egen hånd. Hvis det er tilfældet, bør du opsøge din læge.

SMERTER FRA HELVEDESILD OMKRING ØJET

Hvis du oplever symptomer på helvedesild i eller omkring øjet, bør du være særligt opmærksom. Det er nemlig et meget udsat område, der kræver akut behandling. Symptomerne starter som en prikkende, snurrende eller stikkende fornemmelse:

 • i huden omkring øjet
 • på den ene side af næsen
 • i tindingen
 • i panden

Efter et par dage vil der udvikle sig et rødt udslæt med sår. Du bør derfor tage omgående kontakt til din læge i tilfælde af, at du oplever nogle af de indledende symptomer på helvedesild i øjet.

I sjældne tilfælde kan helvedesild forekomme inde i selve øjeæblet, og det er en alvorlig situation, der i værste fald kan medføre hornhindebetændelse, regnbuehindebetændelse eller grøn stær. Symptomerne starter som:

 • smerter i øjet
 • nedsat syn
 • lysskyhed

Det er derfor meget vigtigt, at du opsøger din læge, hvis du oplever disse symptomer. Hurtig behandling nedsætter nemlig risikoen for vedvarende smerter eller skader i øjenregionen.

Symptomerne på helvedesild

Hovedpine

Sygdomsfornemmelse i kroppen

Feber

Svie, kløe og prikken i huden

Smerter i huden

Rødt udslæt (med sår)

VEDVARENDE SMERTER EFTER HELVEDESILD

Selvom et udbrud som regel varer cirka tre uger, vil nogle opleve vedvarende smerter i måneder eller år; også efter udslættet er helet.

Når der på denne måde er smerter efter, at udslættet er helet, har sygdommen udviklet sig til det, man kalder nervesmerter efter helvedesild eller postherpetisk neuralgi. Risikoen for at blive ramt af de efterfølgende nervesmerter stiger med alderen, og cirka 20 % af personer mellem 60-65 år, der har haft helvedesild, bliver efterfølgende ramt af nervesmerter, mens det er omkring 35 % af dem over 80 år.

HVEM FÅR HELVEDESILD?

Cirka 98 % af den voksne danske befolkning har haft skoldkopper og er dermed bærere af den virus, der kan reaktiveres som helvedesild. Helvedesild rammer op til en ud af fire danskere, og risikoen for at udvikle sygdommen stiger med alderen. Derudover kan faktorer som sygdom og svækket immunforsvar også øge risikoen for at få sygdommen. Læs mere om risikofaktorerne for helvedesild her.

Helvedesild kan forebygges med vaccination. Tal med din læge, vaccinationsklinik eller apoteket om håndtering og forebyggelse af helvedesild.