Hvad er helvedesild?

Helvedesild er en smertefuld virusinfektion, der rammer op til en ud af fire danskere.

Sygdommen er som udgangspunkt hverken farlig eller livstruende, men ca. 20 % af de 60-65-årige, der rammes af sygdommen, oplever vedvarende nervesmerter efter sygdomsforløbet.

HVAD ER HELVEDESILD?

Helvedesild (herpes zoster), eller på engelsk Shingles, skyldes den samme virus, som er årsag til skoldkopper. Sygdommen kan ramme alle steder på kroppen eller i ansigtet, og viser sig både som smerter i huden og/eller udslæt. Men det er kendetegnende for udslættet, at det altid kun breder sig i den ene side af kroppen eller ansigtet.

HVAD ER ÅRSAGEN TIL, AT MAN FÅR HELVEDESILD?

Årsagen til helvedesild hænger sammen med børnesygdommen skoldkopper. Efter et udbrud af skoldkopper, går virusset i dvale og transporteres ned langs nerverne, hvor det lægger sig nær rygmarven. Her kan det ligge i årevis uden at genere dig.

Med alderen, eller hvis du af anden årsag har svækket immunforsvar, stiger risikoen for, at virusset begynder at formere sig, og det kan lige så stille begynde at vandre tilbage langs nerven ud mod huden igen. Det område, som nerven forsyner, vil derfor begynde at udvikle et udslæt, og symptomerne vil begynde at vise sig. Læs mere om symptomerne her.

”DET VAR PÅ GRÆNSEN MELLEM DEN KRAFTIGSTE KLØE, JEG KUNNE FORESTILLE MIG OG DIREKTE SMERTER PÅ HUDEN”
– MAND, 50 ÅR.

HVEM BLIVER RAMT AF HELVEDESILD?

Helvedesild rammer op til en ud af fire danskere. Da sygdommen skyldes en reaktivering af det virus, der giver skoldkopper (varicella zoster), kan sygdommen ramme alle, der tidligere har haft skoldkopper.

Risikofaktorerne er:

 • Et tidligere udbrud af skoldkopper

  Alle, der har haft skoldkopper, kan blive ramt af helvedesild. Og da ca. 98 % af den danske befolkning har haft skoldkopper, giver det sig selv, at størstedelen af befolkningen bærer rundt på den virus, der potentielt kan reaktiveres og bringe helvedesild i udbrud.

 • Din alder

  Risikoen for at få helvedesild stiger, når du er fyldt 50 år. Selvom størstedelen føler sig sunde og raske i den alder, er det uundgåeligt at immunforsvaret langsomt svækkes. Også selvom det umiddelbart ikke er noget, man kan mærke i dagligdagen.

  Med et svagere immunforsvar bliver det pludselig sværere for kroppen at holde vira på afstand. Derfor øges risikoen for re-aktivering af den virus, der gav dig skoldkopper, hvilket kan give dig helvedesild.

 • Immundæmpende behandling

  Hvis du er i behandling med immundæmpende medicin, vil dit immunforsvar være svækket. Det kan vække virusset fra et tidligere udbrud af skoldkopper til live og give dig helvedesild.

 • Nedsat immunforsvar

  Der kan være mange forskellige årsager til, at immunforsvaret ikke fungerer, som det skal. Det kan fx skyldes en genfejl i immunforsvaret eller autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret går til angreb på sig selv.

  Kroniske sygdomme som bl.a. KOL, hjertekarsygdomme og diabetes type 1 og 2 påvirker også immunforsvaret. Igen gør det sig gældende, at det svækkede immunforsvar giver varicella-zoster virusset mulighed for at vandre tilbage langs nervebanerne og starte et udbrud af helvedesild.

 • Et tidligere udbrud af helvedesild

  Det sker ikke så ofte, men man kan godt få helvedesild mere end én gang. Sygdomsforløbet kan variere fra gang til gang, og det samme kan graden af smerte.

"I PERIODER BLUSSER DET STADIG OP, ER IRRITERENDE OG KLØR”
– KVINDE, 54 ÅR

FAKTABOKS

Helvedesild rammer op til en ud af fire danskere, og risikoen for at få helvedesild stiger med alderen.

Helvedesild bryder ud, når immunforsvaret nedsættes. Det kan enten være på grund af stigende alder, sygdom eller immunsvækkende medicin.

Flere end 95 % af personer over 50 år med helvedesild oplever smerter i forbindelse med udbruddet. Heraf betegner 40 % disse som svære smerter.

Helvedesild er som udgangspunkt ikke en farlig eller livstruende sygdom.

HVORDAN FØLES HELVEDESILD?

Helvedesild giver smerter som kan føles som dybe jag eller som en brændende fornemmelse på huden, hvoraf navnet også er opstået.

”DET ER VIRKELIG HÆMMENDE, DET ER SÅ SMERTEFULDT […] PÅ DANSK ER DET ET MEGET BEDRE NAVN, FOR DET ER, SOM OM DET BRÆNDER”
– MAND, 50 ÅR

Et udbrud af helvedesild varer ca. tre uger, og de første symptomer kan være hovedpine, sygdomsfornemmelse i kroppen og svie og smerter på huden. Du kan læse mere om symptomerne her.

HVORDAN SER HELVEDESILD UD?

Helvedesild viser sig som et rødt udslæt, der i løbet af tre-seks dage udvikler sig til små blærer. De kan efterhånden blive fyldt med pus eller blodig væske.

Efter et stykke tid vil der komme skorper på udslættet, og det kan efterlade lyse eller mørke plamager på huden. I de fleste tilfælde vil disse dog forsvinde med tiden. Læs mere om sygdomsforløbet her.

Hos nogle personer vil udbruddet vare et par uger, mens det for andre kan tage måneder eller længere, før smerterne forsvinder. Det kaldes nervesmerter efter helvedesild (postherpetisk neuralgi). Du kan læse mere om nervesmerter her.

Helvedesild kan forebygges med vaccination. Du kan kontakte din egen læge, vaccinationsklinik eller apoteket, hvis du ønsker rådgivning om helvedesild.